Koltin Hevalow

Koltin

Hevalow

USA

Hometown: Smithville, MO

Eligible

Age: 21

Height: 5' 6"

Weight: 135 lbs

# 36 2024 World Rank
184.50 2024 World Points

Koltin

Hevalow

USA

Hometown: Smithville, MO

Eligible

Age: 21

Height: 5' 6"

Weight: 135 lbs

# 36 2024 World Rank
184.50 2024 World Points