Thiago Salgado

Thiago

Salgado

BRA

Hometown: Naviraí, MS

Eligible

Age: 22

Height: 5' 4.2"

Weight: 139 lbs

# 24 2024 World Rank
277.50 2024 World Points

Thiago

Salgado

BRA

Hometown: Naviraí, MS

Eligible

Age: 22

Height: 5' 4.2"

Weight: 139 lbs

# 24 2024 World Rank
277.50 2024 World Points